NYMA - Even voorstellen: Sandra Stoffels, project- en procesmanager bij de gemeente Nijmegen
Menu
Sluit
Business

Even voorstellen: Sandra Stoffels, project- en procesmanager bij de gemeente Nijmegen

Gepubliceerd: 4 maart '21
Lees meer
Business

Even voorstellen: Sandra Stoffels, project- en procesmanager bij de gemeente Nijmegen

Gepubliceerd: 4 maart '21

Sandra: “Van 2016 tot eind 2020 was ik de procesmanager voor NYMA. Daarnaast was ik de procesmanager voor de vergroening Waalkade, De Bastei, Valkhofkwartier en Vlaams kwartier. Vanaf januari ben ik projectleider voor de stationsomgeving. Ik ben betrokken vanaf de start van de ontwikkeling.

In 2016 zijn we met NYMA  gestart met de eerste randvoorwaarden, de gebiedsvisie in 2017, daarna de Ontwikkelstrategie en in 2019 heeft het college het Ontwikkelplan vastgesteld gevolgd door het Transformatiekader in 2020. De ontwikkeling van NYMA zit nu in een volgende fase nu de Klok/Lingotto-combinatie de Vasim heeft gekocht en vele ondernemers te kennen hebben gegeven zich te willen vestigen. In de gebiedsvisie (2017) is afgesproken dat de gemeente in de startfase meer een regierol zal vervullen, maar gaande de ontwikkeling meer een rol op de achtergrond.

Vanaf het begin was het de bedoeling om NYMA te ontwikkelen tot een bruisende plek voor creatieve bedrijven, ambachten, sport en horeca. Centraal daarbij staat: elkaar versterken en kennis en kunde delen; collectief succes door samenwerking. Mijn rol was het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en zorgen dat de benodigde werkzaamheden binnen de gemeente voldoende op elkaar afgestemd werden. De afgelopen jaren heb ik veel mensen gesproken en hebben we samen NYMA verder kunnen brengen.

Ik heb het werk met heel veel plezier gedaan en blijf de ontwikkeling zeker volgen.”

 

Deel met vrienden