NYMA - NYMA ontwikkelt door in 2020
Menu
Sluit
Toekomst

NYMA ontwikkelt door in 2020

Gepubliceerd: 26 november '19
Lees meer
Toekomst

NYMA ontwikkelt door in 2020

Gepubliceerd: 26 november '19
In 2020 zet de gemeente concrete stappen in de herontwikkeling van NYMA. In het vastgestelde Ontwikkelplan staat de aanpak voor de renovatie, verkoop en verhuur van de gebouwen op het terrein. Er komen verschillende huurprijzen, waardoor ruimte wordt geboden aan een gevarieerd gezelschap aan ondernemers.

Het NYMA Ontwikkelplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemerscoöperatie NYMA en ontwikkelaars Lingotto en KlokGroep. Het plan bevat ook een beeldkwaliteitsplan en een stedenbouwkundige uitwerking, gemaakt in samenwerking met bureau ZUS.

NYMA-boulevard en Waalfrontlab

Het NYMAterrein is verdeeld in verschillende functies: onder de brug is bijvoorbeeld ruimte bedacht voor Urban Sports, aan de westkant van De Vasim en op het plein bij de NYMAfabriek voor evenementen en bij de publieksplekken komt horeca. De dijk wordt omgedoopt tot NYMAboulevard. Op deze centrale as moeten natuur en cultuur samenkomen. Ook is er een zone die ruimte biedt aan de maakindustrie en een experimenteel programma: het Waalfrontlab. Langs de randen van het terrein moet veel groen komen. Ook wordt uitgegaan van 400 parkeerplaatsen en een logistieke hub op een nieuw stuk terrein aan de kant van Engie.

Cultuurhistorie en bijzondere ligging

De belangrijkste uitgangspunten bij de herontwikkeling NYMA zijn de bijzondere ligging van het gebied en het behoud van de cultuurhistorische waarden, zoals de fabrieksgebouwen en de kolk bij De Vasim. Deze en andere kaders zijn opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan voor NYMA, dat vanaf 29 november 6 weken ter visie wordt gelegd.

Toekomstbestendig

Op het NYMAterrein wordt toekomstbestendig en natuur inclusief ontwikkeld. Ook komt er meer ruimte voor het rivierlandschap. Met het thema ‘MADE IN NYMA’ wordt uitgegaan van zoveel mogelijk circulair gebruik van bestaande bouwmaterialen (liefst lokaal) en de inzet van bij voorkeur lokale arbeid en kennis.

Planning

Een eerste uitvraag voor ondernemers die zich willen vestigen op NYMA is onlangs gesloten. Eind van het jaar wordt duidelijk welke van de ingediende plannen kansrijk zijn. De gemeente wil dit voorjaar starten met  de renovatie van de NYMAfabriek (aan de Waalkant). Dan wordt ook een plan gemaakt voor de aanpak en inrichting van de Vasim. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2020 samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen de betrokken partijen. De komende jaren staan niet alleen in het teken van verbouwen. Er zullen net als nu ook verschillende evenementen en tijdelijke activiteiten op NYMA zijn.

Deel met vrienden